Полезная информация

Навіщо потрібен KPI і що він Вам дасть

22.03.2017

 Що стосується практичного застосування KPI, цей показник вводиться на підприємствах для того, щоб було зручно вимірювати результати роботи фірми в цілому, окремих підрозділів і безпосередньо співробітників, а також мотивувати персонал на досягнення необхідних результатів.

За допомогою даних індикаторів можна створити якщо не досконалу, то вельми ефективну систему мотивації і стимулювання співробітників компанії.

 Звичайно, їх використання має сенс в основному для тих працівників, працю яких найбільше впливає на фінансово-економічні показники підприємства. У страхових компаніях це перш за все агенти, в торгових фірмах - менеджери з продажу, а в рекрутингових конторах - консультанти по підбору персоналу. Використовуються KPI також і для визначення результативності роботи адміністративно-управлінського персоналу.
Так, є семінари в Україні по KPI, є тренінги з бюджетування в Києві, та спочатку дізнайтесь, що таке KPI ?


Ключові показники ефективності можна розділити на:

 - запізнілі - відображають результати діяльності після закінчення періоду. До них відносяться фінансові показники, які показують потенціал, але не передають поточну ефективність підрозділів і компанії в цілому;

 - оперативні (випереджальні) - дають можливість управляти ситуацією в межах звітного періоду з метою досягнення заданих результатів по його закінченні. Вони кажуть про поточну ситуацію в компанії, паралельно показуючи, які грошові потоки можуть бути в майбутньому, а також демонструють якість процесів і продукції і ступінь задоволеності клієнтів.

 

За видами ключові показники можуть бути наступними:

KPI результату - показують кількість і якість результату.

KPI витрат - показують витрачені ресурси.

KPI функціонування - відносяться до показників виконання бізнес-процесів і дозволяють оцінити, наскільки відповідає процес необхідному алгоритмом його виконання.

 KPI продуктивності - похідні показники, що характеризують співвідношення отриманого результату і часу, витраченого на його отримання.

KPI ефективності (показники ефективності) - це також похідні показники, які характеризують співвідношення отриманого результату до витрат ресурсів.

 

Ключові показники потрібні не тільки керівництву компанії - по ним зручніше працювати і самим співробітникам, особливо тим, чий дохід безпосередньо залежить від результатів праці. Працівникам компанії KPI дозволяє легко розрахувати кроки, які потрібні для досягнення необхідного результату.


Наприклад, у сфері страхування, особливо в європейських і американських компаніях, де така система вже давно виправдала себе і використовується повсюдно, KPI дозволяють підвищити кількість продажів за рахунок прозорості та чіткого розуміння необхідних дій, які співробітник повинен зробити.

Використовувати KPI можна в будь-якому бізнесі, пов'язаних з продажами.

Систему KPI можна використовувати для мотивування продавців магазину одягу, використовуючи такі метрику оцінки їх ефективності, як кількість продажів.

<< Назад