Головна

У компанії, яка хоче досягти успіху в конкурентній боротьбі, повинен бути фінансовий план, що відображає загальну стратегію. Ось основні засади, за якими будується бюджетування бізнесу.

Бюджетування – один із основних інструментів управління компанією. Найбільш «просунуті» українські підприємства вже успішно застосовують процедуру бюджетування для планування своєї діяльності.

У компанії, яка хоче досягти успіху в конкурентній боротьбі, має бути план стратегічного розвитку. Успішні компанії створюють такий план не на основі статистичних даних та їхньої проекції на майбутнє, а базуючись на баченні того, якою має стати компанія через певний час. І лише після цього вони вирішують, що слід зробити сьогодні, щоб опинитися у наміченій точці завтра.

У процесі досягнення поставленої мети можливі відхилення від заданого маршруту, тому кожному «повороті» підприємству доводиться прораховувати різні варіанти своїх подальших дій. Інструментом для таких розрахунків є бюджетування.

У численних підручниках, присвячених цій тематиці, можна знайти різні визначення понять «бюджет» та «бюджетування». У межах цієї статті автор пропонує використати таку термінологію.

Бюджет – це план певний період кількісних (зазвичай фінансових) показниках, складений із єдиною метою ефективного досягнення стратегічних орієнтирів.

Бюджетування – це безперервна процедура складання та виконання бюджетів.
Розглянемо основні засади, куди необхідно звернути увагу компанії, що розраховує успішне використання бюджетування.